Vesitorninmäki

» Posted by on helmi 8, 2013

Vesitorninmäki

Alue sijaitsee rakennuskaava-alueen pohjois-osassa, kahden kilometrin päässä ydinkeskustasta. Luonnonympäristöltään alue on vankkapuustoista metsää, jossa valtalajeina ovat mänty ja kuusi. Tontteja ympäröivät kaavan mukaiset viheralueet, jotka ovat luonnontilaisia puistoja. Maasto nousee portaittain etelä- ja lounaisosasta pohjoiseen ja kantavan maaperän rakennettavuus on hyvä.Tonttikoko vaihtelee 1250-1700 m2. Tontteja ei ole lohkottu erillisiksi tiloiksi kunnan toimesta.

Be Sociable, Share!